Werken volgens de NTA 8025 norm

Werken volgens bepaalde normen komt in Nederland in tal van sectoren voor. Als je kijkt naar de veiligheid van woningen en andere gebouwen is er sprake van de NTA 8025 norm. Deze norm valt ook onder de zogenaamde NEN normen. NTA staat voor Nederlands Technische Afspraak en binnen de NTA 8025 norm wordt gekeken naar de veiligheid van technische installaties en voorzieningen in huizen. Deze worden periodiek gecontroleerd om te checken of ze nog aan de geldende veiligheidsnormen voldoen.

Houd je kennis van NTA 8025 op peil

Als je als installatiebedrijf technische installaties in woningen plaatst doe je ook vaak de controle ervan en eventuele aanpassingen of reparaties. Dit dien je wel binnen de daarvoor geldende normen te doen. Om ervoor te zorgen dat je werknemers dit ook kunnen en wettelijk gezien mogen doen laat je ze het beste regelmatig een cursus volgen. Ook hiervoor kun je bij Kenteq terecht. In de cursus NTA 8025 leren de deelnemers hoe ze de toestand van een technische installatie kunnen beoordelen en hoe ze dit dienen te registreren.

Cursus wordt alleen op het bedrijf zelf gegeven

De cursus voor NTA 8025 duurt 5 dagen en wordt alleen incompany verzorgd. Dit betekent dat deze op het eigen bedrijf gegeven wordt. Zo komen er alleen situaties aan bod die ook direct met de specifieke werkzaamheden van het bedrijf te maken hebben. De cursisten leren de theorie dan ook direct toepassen in de praktijk zodat ze ook meteen het nut ervan kunnen ervaren. In de cursus wordt gekeken naar elektrische installaties, gasinstallaties en water en sanitaire installaties.

Werken met een geldig diploma

Heb je de cursus gevolgd en succesvol weten af te sluiten? Dan krijg je er een diploma voor waarmee je mag werken. Je werkgever kan er dan zeker van zijn dat je op de hoogte bent van de geldende normen en je werk ook volgens deze normen uitvoert.