Wat is een TOMzitting?

Als je onderstaande tekst leest, kom je meer te weten over een TOMzitting. De afkorting TOM staat voor Transactie Officier van Justitie. Een TOMzitting kan ook worden afgekort als OM Zitting. Het wil zeggen dat je zonder tussenkomst van een rechter in overleg met de aanklager een straf accepteert, zodat je geen bezoek hoeft te brengen aan de rechter. Je wordt hiervoor uitgenodigd om een gesprek te hebben bij de Officier van Justitie. Je gaat hier dan samen een afspraak over maken. Je mag dan wel bij worden gestaan door een advocaat. Meestal is dat ook wel aan te raden.

Meer over een TOMzitting

Bij een TOMzitting gaat het dus over een straf waar geen rechter naar heeft gekeken. Als je een advocaat hebt dan kan deze eventueel ook wanneer dat nodig is verzet/bezwaar indienen tegen je strafbeschikking. Dit moet dan wel twee weken na de uitreiking van deze beschikking bij de TOMzitting. Ook daarvoor gelden weer speciale eisen dus let daar goed op. Bespreek met de advocaat wat je kunt verwachten en hoe je het beste kunt reageren. Een goede voorbereiding is vaak wel belangrijk, zorg daarom dat je je daar ook in gaat verdiepen. Hierdoor weet je wat je kunt verwachten en kun je bekijken wat je dan het beste kunt doen.