WSNP schone lei

Wil je toegelaten worden tot de schuldsanering WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) en wil je met een schone lei verder? Dan gelden daarvoor een aantal voorwaarden. Daarbij geldt dat je er zelf niet meer uitkomt om je schulden te regelen. De voorgaande vijf jaar ben je te goeder trouw geweest. Je hebt tevergeefs geprobeerd je schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject (verklaring afgegeven dat dit traject is mislukt). Je zit dan niet in de WSNP en je hebt hier de afgelopen 10 jaar niet in gezeten. Een andere voorwaarden daarbij is dat je de verplichtingen moet nakomen van de WSNP en je moet je best doen zo veel mogelijk te verdienen.

Zelf een WSNP schone lei krijgen

Misschien is het belangrijk dat je toe wordt gelaten tot de schuldsanering en kies je voor een WSNP schone lei. Zorg er dan voor dat je aan de voorwaarden voldoet. Er zal erg streng gekeken worden of je je ook aan de afspraken houdt. Het belangrijkste is dat je alle afspraken na kunt komen en er aan kunt blijven voldoen. Je wilt van je schulden af komen. Doe er wat aan en ga de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvragen. Vervolgens kun je binnen een paar jaar van je schulden af zijn met een WSNP schone lei. Een mooi vooruitzicht waar je nu mee aan de slag kunt gaan. Je kunt altijd meer informatie opvragen en je vragen stellen.